Znajdź nas na

 

 

Kalendarz imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uniwersytet Otwarty

 

Marengo - filia Bukowno

 

 

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA

Regulamin III Bukowieńskiego Pleneru Artystycznego

"U stóp Diablej Góry"

ORGANIZATOR PLENERU

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BUKOWNIE
PARTNER
BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO
MIEJSCE PLENERU
MIASTO BUKOWNO
PLAC PRZED CENTRUM KULTURY

CZAS TRWANIA PLENERU

29.08 -31.08.2017r.

Dzień 1 (wtorek) :
zbiórka uczestników o godz. 9.00 Centrum Kultury (sala 22 parter )

powitanie przez Burmistrza Miasta i Dyrektora MOK, odczytanie regulaminu,

przekazanie materiałów plastycznych,
rozdanie suchego prowiantu,
bufet z ciepłymi i zimnymi napojami,
praca twórcza,
bufet obiadowy o godz.14.30 (niespodzianka - tylko dla obecnych!)

Dzień 2 (środa):
godz. 9.00 (sala 22 parter) bufet śniadaniowy
praca twórcza
bufet obiadowy o godz.14.30 (niespodzianka - tylko dla obecnych!)

Dzień 3 (czwartek) :
godz. 9.00 (sala 22 parter) bufet śniadaniowy
praca twórcza
bufet obiadowy o godz.14.30 (niespodzianka - tylko dla obecnych!)

Dzień 4 (piątek):
uroczyste zakończenie pleneru w klimacie "Na słowiańską nutę",
wystawa poplenerowa wszystkich uczestników z niespodziankami,
rozpoczęcie o godz.16.00 na placu przed Centrum Kultury

CELE PLENERU
Integracja środowiska malarskiego, decoupage'owego, rzeźbiarskiego, wymiana doświadczeń, promocja miasta Bukowno, doskonalenie warsztatu twórczego.

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ

Poczęstunek:
Bufet śniadaniowy: suchy prowiant (bułka ze smakiem Bukowna)
herbata, kawa, cukier, woda (samoobsługa)
Obiad w każdym dniu pleneru,

Materiały plastyczne dla malarzy:
2 płótna 30x40, 40 x60
farby 3 losowe kolory, terpentyna,
pędzle we własnym zakresie,

Materiały plastyczne dla decoupage'ujących:
2 pudełka drewniane,
klej do decoupage,
farba akrylowa, lakier akrylowy, serwetki
pędzle, serwetki i papier we własnym zakresie,

Materiały plastyczne dla rzeźbiarzy:
drewno lipowe,


UCZESTNICY PLENERU
Twórcy miejscowi i zamiejscowi zaproszeni przez organizatorów, którzy zaakceptują warunki uczestnictwa.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PLENERZE
O udziale w plenerze decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia w MOK Bukowno osobiście lub telefonicznie do dnia 11.08.2017.
Wszystkie wykonane podczas pleneru prace staną się własnością organizatora (Urzędu Miejskiego
i Miejskiego Ośrodka Kultury), który zastrzega sobie prawo do ich wykorzystania w zakresie promocji kultury i miasta.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe powstałe bez winy organizatora, mające miejsce w trakcie trwania pleneru.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia uczestników pleneru, jeżeli nastąpiło to bez winy Organizatora.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Organizator ma wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, a także do rozstrzygania spraw nie ujętych w regulaminie.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
Przekazania organizatorom dwóch prac wykonanych na powierzonym materiale.
Przywiezienia własnych narzędzi pracy.
Pracy twórczej na miejscu, w myśl założeń i celów pleneru.
Podporządkowania się zaleceniom organizatorów i komisarzy pleneru. Artyści zobowiązani są wykonać swoje prace na powierzonych podobraziach i pudełkach drewnianych, drewnie! Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.

Ważne:
Jedną z prac malarskich powinien stanowić pejzaż tematycznie związany z Bukownem, natomiast druga praca może być dowolna np. martwa natura.
Podobnie jedna z prac decoupage powinna zawierać element pejzażu, krajobrazu natomiast druga może być ozdobiona w sposób dowolny np. z motywem kwiatowym.

NAGRODY
Organizator przewiduje upominki dla wszystkich uczestników pleneru

KONTAKT
Wszelkie informacji udzielą komisarze pleneru:
Iwona Jarno-Kurach 698536523
Aleksandra Goc 664779120
Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie do dnia 11.08.2017 / lub dostarczyć osobiście.

______________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA

III Bukowieński Plener Artystyczny
Bukowno 2017

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………

Data urodzenia: ……………………………………………………………

Adres zamieszkania: ……………………………………………………...

………………………………………………………………………………….

Tel. kontaktowy: ……………………………………………………………

e-mail:……………………………….

Sekcja artystyczna: ( zakreślić właściwe - X)

Malarstwo
Decoupage
Rzeźba

W przypadku malarstwa zakreślić właściwą technikę:

Farby olejne
Farby akwarelowe
Farby akrylowe

Wypełnione zgłoszenie przynieść osobiście lub odesłać na adres:

Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie
ul.Kolejowa 3
z dopiskiem PLENER 2017

WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE I PRZETWARZANIE DANYCH ZAWARTYCH W KARCIE ZGŁOSZENIA
ORAZ ZRZEKAM SIĘ PRAW AUTORSKICH DO MOICH PRAC PLENEROWYCH NA RZECZ ORGANIZATORA PLENERU.

czytelny podpis

_________________________________________________